تسنيم/ ضيافت افطاري را مهمان آتش‌نشانان در ايستگاه شماره يک آتش‌نشاني کرمان بوديم تا اين لحظات ناب را در کنار آنها به تصوير بکشيم.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar