ايسنا/ متاسفانه در پي عدم رعايت مسائل بهداشتي از سوي شهروندان و عدم رسيدگي مطلوب از سوي مسئولان مربوطه، شاهد بوي نامناسب و تلفات ماهي‌ها در اين رودخانه هستيم و يک فاجعه زيست محيطي براي ماهي‌ها و در ادامه شايد براي شهروندان در حال رخ دادن است.

باليقلو چاي(رودخانه ماهي دار) اردبيل که از چشمه سارها و برف هاي دامنه جنوبي کوه سبلان و دامنه هاي شمال غربي رشته کوه هاي بزغوش سرچشمه مي گيرد، از شهر اردبيل مي گذرد و به رودخانه قره سو مي‌ريزد.
اين رودخانه به عنوان رودخانه داخلي شهر اردبيل بوده در خيابان ساحلي قرار دارد.
با توجه به احداث پل قدس در مسير اين رودخانه در محل ميدان قدس و تاخير چند ساله در اجراي اين پروژه بزرگ شهري و مسدود بودن بخش‌هايي از اين رودخانه، شاهد خشک شدن بخشي از آن و همچنين راکد ماندن آب در بخش‌هايي از اين رودخانه هستيم.
متاسفانه در پي عدم رعايت مسائل بهداشتي از سوي شهروندان و عدم رسيدگي مطلوب از سوي مسئولان مربوطه، شاهد بوي نامناسب و تلفات ماهي‌ها در اين رودخانه هستيم و يک فاجعه زيست محيطي براي ماهي‌ها و در ادامه شايد براي شهروندان در حال رخ دادن است.

آخرين خبر اردبيل در اينستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today