صدا و سيما/ هواشناسي هرمزگان براي امروز پنجم ارديبهشت در استان غبار محلي در مناطق مختلف و مه صبحگاهي بر روي جزاير خليج فارس پيش بيني کرد.

مرضيه سي سي پور، کارشناس هواشناسي هرمزگان گفت: در ارتفاعات استان بويژه در ارتفاعات شهرستان حاجي آباد در ساعات بعدازظهر و اوايل شب، رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق و همچنين افزايش لحظه‌اي سرعت باد وجود دارد.
به گفته وي، شرايط براي رفت و آمد‌هاي دريايي مساعد خواهد بود و در ساعات بعدازظهر تنگه هرمز با وزش باد کمي مواج مي‌شود.
کارشناس هواشناسي هرمزگان در خصوص نوسانات دمايي هم اظهار کرد: در مقايسه با ديروز در اکثر نقاط استان افزايش نسبي دما بين ۱ تا ۲ درجه سلسيوس مورد انتظار است.

آخرين خبر هرمزگان در اينستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today