ايرنا/ رييس ستاد انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري و ششمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا و عشايري خراسان شمالي گفت: فرايند انتخابات در ۲ شهر بجنورد و شيروان به صورت تمام الکترونيک برگزار مي شود.

احمد برادران، رييس ستاد انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري و ششمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا و عشايري خراسان شمالي اظهار کرد: با توجه به تجربه موفق استان در برگزاري انتخابات به صورت الکترونيکي، شهر بجنورد به عنوان يکي از ۲۴ مرکز استان و شيروان به عنوان يکي از ۸ شهر منتخب براي برگزاري انتخابات تمام الکترونيک، انتخاب شدند.
وي با اشاره به مشارکت حداکثري در انتخابات با اجراي طرح سفيران مشارکت در خراسان شمالي، يادآور شد: اين طرح با هدف بهره‌مندي از ظرفيت هاي تمامي دستگاه هاي اجرايي در راستاي مشارکت افزايي اجرا مي شود و تمامي کارهاي در شهرستان ها بايد با هماهنگي فرمانداران صورت بگيرد.
برادران افزود: براي اجراي طرح سفيران مشارکت استان ۹۳ برنامه پيش بيني شده است که مسووليت اجراي آن بر عهده دستگاه هاي اجرايي و مديران مربوطه در شهرستان ها است.
وي با بيان اينکه فردا ششم ارديبهشت نتايج نهايي تاييد صلاحيت نامزدهاي شوراي شهر از سوي هيات هاي نظارت اعلام مي شود، گفت: در فرصت دوباره اعلامي وزارت کشور براي تکميل فرآيند ثبت نام داوطلبين داراي مدرک ناقص، ۱۴ نفر به تعداد داوطلبان شوراهاي روستايي استان افزوده شد.
رئيس ستاد انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري و ششمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا و عشايري خراسان شمالي آمار قطعي داوطلبان شوراي روستايي اين استان را ۵ هزار و ۷۰ نفر اعلام کرد.
برادران افزود: نتايج بررسي صلاحيت اين داوطلبان ۳۱ ارديبهشت ماه از طريق بخشداري ها به داوطلبان اعلام و آنها چهار روز پس از دريافت، مي توانند اعتراض احتمالي خود را نسبت بررسي صلاحيت ها به هيات نظارت استان خراسان شمالي اعلام کنند.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today