فارس/ بارش شدید تگرگ کشاورزان منطقه چهاردانگه مازندران را غافلگیر کرد.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today