صدا و سیما/ معاون تولیدان گیاهی جهاد کشاورزی گفت: با توجه به کاهش بارندگی، کشاورزان از کاشت محصولات آبدوست خودداری کنند.

صالحی معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: با توجه به کاهش شدید بارندگی‌ها در سال زراعی جاری، احتمالا با خشکسالی روبرو خواهیم شد لذا کشاورزان از کاشت محصولات آبدوست به خصوص برنج خودداری کنند.
صالحی افزود: دولت برای خسارت به محصولات آبدوست اعتباری در نظر نگرفته و در صورت کاشت و خسارت، جبران خسارت با کشاورزان است.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy