فارس/ استاندار کرمان گفت: یکارچه نمی‌توانیم گشایش در اصناف ایجاد کنیم، موارد پرتردد و شلوغی مانند پاساژ‌ها و پارک‌ها به هیچ وجه گشایش نخواهند داشت.

علی زینی‌وند، استاندار کرمان اظهار کرد: گزارش‌ها و آمارها از سیرجان و جیرفت هشدار می‌دهد که باوجود دیگر مناطق هنوز تغییری در وضعیت این دو شهرستان ایجاد نشده و باید کنترل و نظارت بیشتری صورت گیرد.
وی ادامه داد: استان کرمان هنوز در شیب نزولی بیماری قرار نگرفته و اخبار از ویروس جدید و نوع هندی آن هشدار می‌دهد که نباید عادی‌انگاری کرد و وضعیت را همچنان باید جدی گرفت تا اوضاع بهتری را در استان شاهد باشیم.
استاندار کرمان با اشاره به مصوبات کمیته امنیتی و انتظامی ستاد استانی مقابله با کرونا، گفت: نیروی انتظامی طرح مهار برای اتباع در این مدت را نوشته است که با جدیت دنبال می‌شود.
زینی‌وند تاکید کرد: ادارات باید رعایت کامل مصوبات را اعم از پروتکل‌های بهداشتی و دورکاری کارمندان اجرا کنند و شخص مدیر پاسخگو خواهد بود.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه تصمیمات را به نفع مردم می‌گیریم و اعمال قانون می‌کنیم، در خصوص بازگشایی اصناف، بیان کرد: یکارچه نمی‌توانیم گشایش در اصناف ایجاد کنیم، موارد پرتردد و شلوغی مانند پاساژ‌ها و پارک‌ها به هیچ وجه گشایش نخواهند داشت.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar