صدا و سیما/ دو قطعه لاکپشت مهمیز دار و یک قطعه کبک که از طبیعت زنده گیری شده بودند در پناهگاه حیات وحش یخاب رهاسازی شدند.

سید عباس نگهبان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل اظهار کرد: این گونه‌ها از روی ناآگاهی و دلسوزی به اشتباه از طبیعت جدا شده بودند که بعد از اطمینان از سلامت آن‌ها به دامان طبیعت برگردانده شدند.
وی درخصوص لاکپشت مهمیز دار ادامه داد: لاکپشت مهمیزدار در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت محیط زیست(IUCN) قرار دارد.


آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today