مهر/ ۵۰ زندانی شهرستان سنقر و کلیایی توسط بسیج جامعه پزشکی سپاه ناحیه این شهرستان به صورت رایگان ویزیت شدند.

صبح امروز ۵۰ نفر از زندانیان شهرستان سنقر و کلیایی به صورت رایگان ویزیت شدند.
این اقدام توسط کانون بسیج جامعه پزشکی سپاه ناحیه شهرستان سنقر و کلیایی متشکل از جمعی پزشکان، با حضور در زندان این شهرستان انجام شد.
در این حرکت خداپسندانه و جهادی، آموزش برنامه‌های مقابله‌ای برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، کنترل فشار خون، تب سنجی، ویزیت پزشکی، ویزیت چشم پزشکی و مشاوره‌های روان درمانی توسط کانون بسیج جامعه پزشکی سپاه ناحیه شهرستان سنقر و کلیایی به زندانیان این شهرستان ارائه شد.
در حاشیه ویزیت رایگان زندانیان شهرستان سنقر و کلیایی، رئیس زندان این شهرستان با ارج نهادن بر این اقدام نیک از زحمات فرمانده سپاه ناحیه سنقر و کلیایی، فرماندار و مدیر بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سنقر و کلیایی در راستای اجرای طرح ویزیت رایگان در زندان قدردانی کرد.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today