باشگاه خبرنگاران/ کیفیت هوای کلانشهر اصفهان با قرار گرفتن روی شاخص ۹۱ در وضعیت زرد و سالم ثبت شده است.

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان صبح امروز با قرار گرفتن روی شاخص ۹۱ در وضعیت زرد و سالم ثبت شده است.
روز گذشته نیز میانگین شاخص کیفی هوا در این شهر با قرار گرفتن روی شاخص ۱۱۹ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده بود.
کیفیت هوای کلانشهر اصفهان اکنون در خیابان پروین با قرار گرفتن روی شاخص ۹۶ در وضعیت سالم ثبت شده است، کیفیت هوا در ایستگاه خرازی فعال نیست.
اکنون شاخص کیفی هوای اصفهان در ایستگاه‌های استانداری و رودکی به ترتیب با قرار گرفتن روی شاخص‌های ۱۰۸ و ۶۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و سالم ثبت شده است.
در حال حاضر تنها ایستگاه فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان به جز اصفهان، شاهین‌شهر و سجزی است و اکنون شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر و سجزی به ترتیب با قرار گرفتن روی عدد ۶۴ و ۱۱۹ در وضعیت سالم و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است، همچنین اکنون شاخص کیفی هوای مبارکه بر روی عدد ۶۵ در وضعیت سالم قرار دارد.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today