مهر/ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: متاسفانه تعداد موارد فوت بر اثر بیماری کرونا در همدان با ١٣ مورد جدید به عدد یک هزار و ٩۵١ مورد افزایش یافته است.

محمد طاهری، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان در این باره اظهار کرد: تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ٢۵٢ مورد جدید به ترتیب به عدد ١۵ هزار و ٣٣٠ مورد بستری و ٣٧ هزار و ٨٢١ مورد افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ١٣ مورد جدید به عدد ١٩۵١ مورد افزایش یافته است.
وی همچنین افزود: تعداد ٧٨۶ مورد مراجعه سرپایی به اورژانس بیمارستان‌ها با علائم تنفسی مشکوک به کرونا داشتیم که از این تعداد ١۵۴ مورد در بخش عادی و ١٢ مورد در بخش ICU بستری شدند و حال ٧۵ نفر وخیم گزارش شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی در ادامه گفت: آمار مبتلایان در شهرستان‌های اسدآباد ۶۴۶ مورد، بهار ٨۴۴ مورد، تویسرکان ٩٢۴ مورد، رزن ۶۶٩ مورد، درگزین ۲۴٧ مورد و فامنین ٢٨۵ مورد، کبودراهنگ ٩٢٧ مورد، ملایر ۲ هزار و ٧۶٩ مورد، نهاوند ٢ هزار و ٢٣ مورد و همدان پنج هزار و ۶١٨ مورد می‌باشد لازم به ذکر از موارد اعلامی در شهرستان‌ها موارد مثبت بستری است.
وی همچنین افزود که آمار مبتلایان خارج از استان ٣٧٨ مورد مثبت است.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today