ایرنا/ معاون بهداشتی و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: هشت هزار و ۷۷۷ دوز واکسن کرونا به اعضای کادر بهداشت و درمان، بیماران خاص، سالمندان ساکن در خانه‌های سالمند، پاکبانان، جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد و افراد بالای ۸۰ سال این منطقه تزریق شد.

مهدی دلاوری، معاون بهداشتی و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اظهار کرد: بر پایه آمار واکسیناسیون انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی کاشان هفت هزار و ۳۴۸ واکسن در نوبت نخست و یک هزار و ۴۲۹ در نوبت دوم برای قشرهای یاد شده تزریق شد.
وی ادامه داد: در نوبت نخست، سه هزار و ۹۷۶ و نوبت دوم یک‌هزار و هفت نفر از اعضای کادر درمان علیه بیماری کووید ۱۹ واکسینه شدند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به تزریق ۸۶۷ دوز واکسن کرونا برای کادر بهداشت در نوبت نخست و ۱۴۲ دوز در نوبت دوم، اظهار کرد: بیماران خاص نیز در نوبت نخست ۷۸۵ و نوبت دوم ۱۷۰ دوز واکسن دریافت کردند.
دلاوری با یادآوری تزریق ۳۴۹ دوز واکسن برای سالمندان ساکن در خانه‌های سالمند در نوبت نخست و ۱۱۰ دوز در نوبت دوم، اضافه کرد: ۸۸ دوز واکسن نیز برای پاکبانان در نوبت نخست تزریق شد.
وی خاطرنشان کرد: ۲۸ دوز واکسن در نوبت نخست به جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد و یک‌هزار و ۲۵۵ دوز واکسن در نوبت نخست به افراد بالای ۸۰ سال تزریق شد.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today