فارس/ مدیرکل بهزیستی لرستان گفت: 555 کودک کار در لرستان شناسایی شده و چهار مرکز تخصصی به این کودکان خدمت ارائه می‌دهند.

کرم یاری، مدیرکل بهزیستی لرستان اظهار داشت: ۵۵۵ کودک کار و خیابانی در استان شناسایی شده است که سهم خرم‌آباد ۲۷۱ کودک در این حوزه بیش از سایر شهرهای استان است.
وی با بیان اینکه برای ۳۰ نفر از کودکان کار با توجه به مشکلات مالی مستمری مشخص شده است، افزود: برای تعدادی از والدین این کودکان نیز برای شغل به مراکز فنی و حرفه‌ای و اداره کار معرفی شده است.
مدیرکل بهزیستی لرستان بیان کرد: در مجموع در لرستان چهار مرکز برای کودکان کار در نظر گرفته شده است که به این افراد خدمات خوبی ارائه می‌دهند.
یاری با اشاره به اینکه مشکل کودکان کار یک معضل اجتماعی بوده و این اقدامات تنها نقش یک مسکن را ایفا می‌کند و برای حل این مسئله بایستی کارهای زیرساختی انجام شود البته در حال حاضر تعداد این کودکان در خیابان‌ها کمتر شده است.
وی خاطرنشان کرد: تعداد کودکان معتاد نیز د لرستان بسیار کم است و هنوز جامعه لرستان با این مشکل اجتماعی درگیر نشده است و موارد محدود این موضوع نیز برای درمان به علوم پزشکی معرفی می‌شوند.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy