باشگاه خبرنگاران/ کارشناس هواشناسی لرستان گفت: شاهد پوشش ابر و بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای در برخی نقاط استان خواهیم بود.

اکبری، کارشناس هواشناسی لرستان بیان کرد: برای روز‌های دوشنبه و سه شنبه این شرایط ناپایدار ادامه دارد.
طی این مدت برای همه نقاط استان ابرناکی و وزش باد شدید لحظه‌ای پدیده‌های غالب آسمان خواهند بود.
او افزود: همراه با این شرایط ابرناکی، بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای همراه با رعد و برق برای برخی نقاط به ویژه نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود.
او اظهار کرد: طی این مدت بروز پدیده غبار به شکل محلی دور از انتظار نخواهد بود.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy