ایرنا/ رئیس دادگسترش هشترود به تشکیل ۵۴ پرونده مربوط به کرونا و تهدید سلامت جامعه در این شهرستان اشاره کرد و گفت: برای محکومان این پرونده‌ها، جریمه نقدی جایگزین حبس می‌شود.

رحیم استادی، رئیس دادگسترش هشترود به پرونده‌ های دادگستری این شهرستان در سال گذشته نیز اشاره و اظهار کرد: بیشترین تعداد پرونده در سال گذشته با ۵۵۱ فقره مربوط به ضرب و جرح بوده است.
وی افزود: تخریب اموال عمومی و شخصی و هر چیزی که مربوط به این موضوع می‌شود با ۴۹۵ پرونده در رتبه دوم پرونده‌های قضایی این شهرستان قرار داشت. 
به گفته استادی تصرف عدوانی با ۴۷۷ پرونده، سرقت با ۳۵۵ فقره، توهین با ۳۴۵ فقره، مزاحمت ملکی با ۲۱۴ فقره و نزاع دسته‌جمعی با ۶۲ پرونده در رتبه‌های بعدی قرار گفته بود.
رئیس دادگسترش هشترود ادامه داد: پرونده مربوط به سوانح رانندگی به تعداد ۳۳۰ فقره، تهدید به قتل ۶۶ فقره، تهدید ساده به تعداد ۲۷۲ فقره، طلاق توافقی به تعداد ۱۱۴ فقره و طلاق به درخواست زوجه به تعداد ۹۲ فقره به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار داشت.
وی در ادامه به پرونده‌های قتل‌هایی که طی چند سال گذشته در این شهرستان اتفاق افتاده است نیز اشاره و اظهار کرد: از آنجایی که در شهرستان دادگاه کیفری یک نداریم، پرونده‌های مربوط به آن پس از تنظیم کیفرخواست و قرار مجرمیت به تبریز یا میانه ارجاع داده می‌شود.
 

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today