باشگاه خبرنگاران/ قطعه بندی یک و نیم هکتار از زمین‌های کشاورزی بخش مرکزی شاهرود که به صورت غیرمجاز به قطعات هزار و ۵۰۰ متری تقسیم شده بود ، تخریب شد.

ابراهیم باقری رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شاهرود گفت: این اقدام در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با حضور نماینده دادستان و ماموران انتظامی انجام شد.
وی تصریح کرد: افراد قبل از هرگونه اقدام برای تفکیک و ساخت ساز در زمین‌های کشاورزی با کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت کنند.
به گفته باقری، پارسال در قالب ۳۰ پرونده تغییر غیرقانونی کاربری اراضی زراعی و باغی در شهرستان شاهرود تغییر کاربری ۱۴ هکتار از زمین‌های کشاورزی متوقف شد.

 

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today