ایرنا/ کوه شاهو با سه هزار و ۳۹۰ متر ارتفاع بخشی از رشته کوهای زاگرس بوده و در مرز استان‌های کردستان و کرمانشاه قرار دارد.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today