مهر/ مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه گفت: امهال وام دامداران توسط بانک‌های عامل این استان راه حلی برای جلوگیری از افت شدید قیمت و قاچاق دام به خارج از مرزها است.

ایرج صفایی، مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به کاهش نزولات آسمانی و بروز خشکسالی در سال آبی جاری اظهار کرد: اقدامات و تمهیدات لازم برای کاهش اثرات مخرب خشکسالی توسط اتحادیه دامداران استان کرمانشاه در نظر گرفته شده است.
وی به برنامه‌های مدیریت تعاون روستایی استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: اتحادیه دامداران این استان به شرط تأمین نقدینگی از سوی سازمان جهاد کشاورزی و بانک‌های عامل آماده خرید جو از کشاورزان و ذخیره کردن آن در انبارهای استاندارد شبکه زیر پوشش است.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه گفت: عرضه نهاده‌های دامی یارانه‌ای و تبدیل آن به کنسانتره دامی و تخصیص سبوس به اتحادیه دامداران این استان جهت استفاده در بلغور نهاده به منظور افزایش حجم کنسانتره باید تداوم یابد.
صفایی امهال وام دامداران استان کرمانشاه توسط بانک‌های عامل و خرید دام کشتاری توسط شرکت پشتیبانی امور دام را اقدامی حمایتی جهت جلوگیری از افت شدید قیمت دام و جلوگیری از قاچاق دام به خارج از مرزها عنوان کرد.
وی یکی دیگر از برنامه‌های اتحادیه دامداران استان کرمانشاه را خرید کاه و علوفه پس از برداشت محصول عنوان کرد و گفت: در صورت تخصیص و تأمین اعتبار توسط سازمان جهاد کشاورزی و بانک‌های عامل، اتحادیه دامداران نسبت به معرفی دامدارانی که تقاضای تسهیلات دارند، اقدام خواهد کرد.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: اتحادیه مذکور نهاده‌های دامی را در سامانه بازارگاه جهاد کشاورزی خریداری و با تبدیل آن به کنسانتره از طریق کارخانجات خوراک دام، نسبت به توزیع آن اقدام می‌کند.
صفایی ادامه داد: این توزیع با نظارت و صدور حواله توسط ستاد تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد، به ازای هر دام سبک ۱۵ کیلوگرم و هر دام سنگین یک صد کیلوگرم به صورت ماهانه با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۳۰ هزار ریال میان دامداران استان کرمانشاه توزیع می‌شود.
وی بیان‌کرد: تأمین نهاده‌های دامی بر عهده معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی است، که مقدار توزیع آن توسط این معاونت تعیین می‌شود.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با بیان اینکه در سال ۹۹ بیش از ۲۷ هزار تن نهاده میان دامداران این استان توزیع شده است، گفت: در سال جاری بیش از سه هزار تن کنسانتره خریداری و از طریق شرکت‌های تحت پوشش توزیع شده است.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today