باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل هواشناسی البرز گفت: آسمان فردای البرز کمی تا قسمتی ابری خواهد بود.

آرش بهاروند، مدیرکل هواشناسی البرز اظهار کرد: براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی آسمان فردای البرز کمی تا قسمتی ابری همراه خواهد بود
وی افزود: آسمان فردای البرز با مه رقیق همراه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی البرز گفت: کمینه دمای هوای فردای استان البرز 11 درجه سانتی گراد و بیشینه هوای آن 27 درجه است.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday