فارس/ به دنبال دستور رییس قوه قضائیه در خصوص برخورد قاطع با عاملان اوراق شدن کارخانجات، دادستان عمومی و انقلاب اهواز از صدور دستور قضایی برای جلوگیری از تخریب شرکت لوله سازی خوزستان خبر داد.

عباس حسینی پویا، دادستان عمومی و انقلاب اهواز در پی انتشار خبری مبنی بر تخریب و فروش قطعات شرکت لوله سازی خوزستان اظهار کرد: از سوی دادستانی مرکز استان جلوی هر گونه اقدامی در این خصوص گرفته شده تا در دادگستری به موضوع رسیدگی شود. 
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه در سخنان اخیر خود از سازمان بازرسی و دادستان های سراسر کشور، خواسته است که با متخلفینی که کارخانجات بنگاه‌های تولیدی را تعطیل و قطعات آن را به فروش می رسانند تا از زمین آن سوءاستفاده کنند، قاطعانه برخورد شود.


 
 

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today