فارس/ مالک بخش خصوصی شرکت ماهی کارون شوشتر خلع ید شد و مدیریت این مجموعه به بانک کشاورزی برگشت.

این شرکت در سال‌های گذشته با حرف و حدیث‌های فراوان به بخش خصوصی واگذار شده بود که پس از عدم پرداخت اقساط و مشکلاتی که از جانب مالک آن پیش آمد موجب شکایت بانک کشاورزی شد.
با ورود دستگاه قضا، و بررسی‌های صورت گرفته حکم بازگشت شرکت به بانک و شرکت کشت و صنعت کارون که زیر مجموعه بانک کشاورزی است صادر و امروز با حضور مسئولان ذیربط اجرا شد.
کارگران این شرکت در فواصل مختلف اخراج شدند و اعتراضات کارگری در این مجموعه به وفور رخ می‌داد. این اتفاق باعث رضایت کارگران و کارکنان این شرکت گردید.

 

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today