باشگاه خبرنگاران/ وضعیت جدید رنگ بندی کرونا در استان بوشهر اعلام شد و تعداد شهرستان‌های قرمز از سه به ۶ شهرستان افزایش یافت.

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اعلام کرد: بر اساس آخرین گزارش سامانه ماسک متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، از میان ۱۰ شهرستان این استان ۶ شهرستان در شرایط قرمز، سه شهرستان نارنجی و یک شهرستان هم در شرایط زرد قرار دارند.
بر این اساس، بوشهر، جم، تنگستان، گناوه، دشتستان و دشتی، در وضعیت قرمز، دیلم، دیر و کنگان در شرایط نارنجی و عسلویه در وضعیت زرد کرونایی هستند.
تغییر رنگ بندی وضعیت کرونا، در حالی رخ می‌دهد که از ششم اردیبهشت تعداد شهرستان‌های قرمز استان بوشهر از هشت شهرستان به سه شهرستان کاهش یافته بود و شهرستان‌های گناوه، دشتستان و دشتی، در شرایط قرمز کرونایی بودند.
همچنین از ششم تا سیزدهم اردیبهشت بوشهر، دیلم، دیر، کنگان، عسلویه، تنگستان وجم، در وضعیت نارنجی قرار داشتند.
طبق رنگ بندی‌های کرونایی، قرمز به معنای خیلی پرخطر، قرمز تیره به معنی اوج گیری بستری کرونایی، نارنجی به معنای پرخطر، زرد مساوی با خطر متوسط و آبی نماد کم خطر است.
در همین حال، دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر در روزهای اخیر از ثابت شدن روند بیماری در استان خبر داده و گفته بود، بعد از چند هفته نمودار‌ها نشان می‌دهد خیز چهارم کرونا از حالت آسانسوری خارج شده و وارد سرازیری شده است.


آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar