ساوالان خبر/ از عصر امروز بارش شدید اغلب به شکل رگباری در کرانه خزر و شمالغرب آغاز و در بعضی نقاط شمالغرب با تگرگ برفی همراه می‌شود.

پیرو پیش آگاهی های قبل و براساس شواهد میدانی از عصر امروز جمعه بارش شدید اغلب به شکل رگباری در کرانه خزر و شمالغرب آغاز و در بعضی نقاط شمالغرب با تگرگ برفی همراه می‌شود.
شدت بارش تگرگ برفی که گاهی با رعدوبرق شدید و تندباد همراه خواهد بود بعضی شهرها و دشتها از جمله نقاطی از اردبیل را سپیدپوش می کند.
این بارش ها در گردنه ها و بلندی های بالای ۱۵۰۰ متر و گردنه ها به شکل برف انتظار می‌روند.
احتمال وقوع سیلاب و روان آبهای مقطعی در نقاطی از شمالغرب زیاد است.
شنبه بارشها با شدت نسبی کمتر به همراه هوای سرد ادامه می یابند.
دمای نقاط سردسیر شمالغرب و به خصوص اردبیل امروز و ‌امشب به سه درجه بالای صفر کاهش می یابد.
رعایت موارد احتیاط و ایمنی از جمله خودداری از استقرار در حواشی و بستر رودخانه ها و ‌مسیلها پرهیز از کوهنوردی و ضرورت احتیاط هنگام رانندگی در جاده های مه آلود و برفی توصیه می گردد.
پیش بینی دقیق سیستم بعدی که از اواخر یکشنبه منطقه را زیر تاثیر قرار می‌دهد به زودی به آگاهی می‌رسد.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today