ایرنا/ آسمان بارانی این روزهای مازندران، میزبان سارهای صورتی کوچنده است که به شکل طبیعی، آفت مزارع را هم کنترل می‌کنند.

آب و هوای بارانی این روزهای مازندران، شاهد پرنده‌های مهاجری به نام سار صورتی است که به شکل کلونی پرواز کرده و یا در یک نقطه دور هم جمع می‌شوند. پرواز دسته‌جمعی سارهای صورتی که امسال به شکل بیشتری در آسمان مازندران دیده می‌شوند زیبایی خاصی را به تصویر می‌کشد.
سارهای صورتی که پرندگانی هم‌صدای پرستوها هستند، از پرستوها کمی بزرگتر، اما بی‌شباهت به زاغ نیستند و از زاغ کمی کوچکترند. روی سیم‌های برق، درختان، سقف منازل می‌نشینند و صدای همهمه اشان موسیقی طبیعت را می‌نوازد.
مدیرکل محیط زیست مازندران گفت: سارهای صورتی، پرنده‌های مهاجری هستند که از اروپای شرقی، آسیای جنوب شرقی تا آسیای میانه، کوچنده هستند و به سمت جنوب ایران کوچ مهاجرت می‌کنند.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی با بیان اینکه این پرندگان علاقه زیادی به توت دارند و مزارع پرمحصول مازندران هم مکان خوبی برای تامین غذایی آنهاست، افزود: این پرندگان در این فصل با حضور در استان‌های مازندران، گیلان و حتی گاهی در آذربایجان، جوجه‌ریزی می‌کنند و پس از اینکه جوجه‌ها بتوانند پرواز کنند، منطقه را ترک خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه حضور سار صورتی برای کشاورزی مازندران، سودآور است و چنانچه جمعیت این پرندگان از حدود متوسط بیشتر شود آفت محسوب می‌شود، گفت: اما این تعداد پرنده سار صورتی که در آسمان مازندران مشاهده می‌شود برای کشاورزی استان مفید است و می‌تواند بخشی از آفت مزارع را  کنترل کند.
ابراهیمی با بیان اینکه مصرف سم و کود بیش از اندازه در کشاورزی، به این پرندگان آسیب می‌رساند، تصریح کرد: مصرف بیش از اندازه سم و کود هم برای انسان مضر است و هم برای آب، خاک و دیگر منابع زیستی؛ یکی از راه‌های کنترل آفت در مزارع همین پرندگان هستند و چنانچه کشاورزان دندان روی جگر بگذارند، این پرندگان با حضور در مزارع آفت‌ها را به شکل طبیعی از بین می‌برند و نیازی به استفاده از سم و کود نیست.
مدیرکل محیط زیست مازنندران با اشاره به اینکه می‌توان در کنار سارهای صورتی، زندگی مسالمت‌آمیز داشت، گفت: هرگونه شکار پرندگان در این ایام تخلف بوده و حتی در فصل زمستان هم مجوزی برای شکار پرندگان صادر نکردیم برهمین اساس، شکار، صید و یا زنده‌گیری پرندگان، تخلف بوده و با متخلفان طبق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه تغییرات اقلیمی در تصمیم‌گیری پرندگان کوچنده بسیار تاثیرگذار است، افزود: به این موارد باید غذا و امنیت را هم اضافه کرد و آب و هوای خوب این روزهای مازندران و مزارع کشاورزی باعث شده امسال شاهد حضور تعداد بیشتری از جمعیت سارهای صورتی در استان باشیم.
ابراهیمی کارنامی در باره تعداد جمعیت سارهای صورتی در استان هم گفت: پرندگان مهاجر به دلیل اینکه در تالاب‌ها ساکن می‌شوند تا حدودی می‌توان جمعیت آنها را تخمین زد، اما جمعیت سارهای صورتی را به دلیل حضور در مزارع یا درختان در شهر و روستا نمی‌توان تخمین زد.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today