ایرنا/ آیت‌الله سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی از مراجع عظام تقلید میزان زکات فطره امسال را اعلام کرد.

زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب(برای هر نفر سه کیلوگرم) گندم یا برنج خواهد بود.
همچنین مبلغ هر کیلوگرم گندم یکصد هزار ریال و یک کیلوگرم برنج پانصد هزار ریال اعلام شد.
بر اساس نظر آیت الله علوی گرگانی؛ مومنان و مردم روزه‌دار در انتخاب هر یک از این موارد اعلام شده آزاد هستند.
دفتر آیت الله علوی گرگانی اشاره ای به نظر معظم‌له در خصوص کفاره روزه نکرده است.
گفتنی است ماه رمضان امسال بدلیل شیوع کرونا نماز جماعت به امامت آیت الله علوی گرگانی در گرگان برگزار نمی‌شود اما دیدارهای عمومی ایشان بصورت محدود و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام می‌شود.
در همین پیوند و بر اساس نظر آیت‌الله‌ صافی گلپایگانی از مراجع معظم تقلید؛ کفاره روزه غیرعمدی برای هر روز، یک مد(حدود ۷۵۰ گرم) طعام مثل گندم است و کفاره عمدی برای هر روز افطار عمدی، اطعام ۶۰ مسکین؛ هرکدام یک مد(حدود ۷۵۰ گرم) طعام، مثل گندم پرداخت شود.
بر اساس نظر برخی مراجع تقلید؛ کفاره روزه برای ۳۰ روز جمعا ۱۸۰ هزار تومان اعلام شده است.