برنا/ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: تاکنون ۶۷۲ بیمار خاص در استان کرمانشاه واکسن کرونا دریافت کرده اند.
 
روشنی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اعلام اینکه در حال حاضر  ۴ هزار و ۳۶۴ بیمار خاص در استان شناسایی شده اند، بیان داشت: مراکز کلینیکی بوستان، شهید فتاحی، دیالیز بیمارستان امام رضا(ع) و امام خمینی(ره) و مرکز جامع بیماران خاص درحال واکسیناسیون این بیماران هستند.
روشنی افزود: فرآیند انجام واکسینه کردن بیماران خاص در استان کرمانشاه تا پایان کار واکسینه کردن همه این بیماران ادامه دارد.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today