برنا/ معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند گفت: در شبانه روز گذشته ۱۸۹ تست مولکولي تشخيص کرونا در خراسان جنوبي انجام شد که مجموعا ۶۵ بيمار جديد شامل ۱۵ مورد بستري و ۵۰ مورد سرپايي شناسايي شدند.
 
دکتر مهدي زاده، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند بيان داشت: از اين تعداد ۳۲ مورد از بيرجند، ۲۱ مورد از شهرستان قاينات، ۴ مورد درميان، شهرستان‌هاي طبس و فردوس هرکدام سه مورد جديد و از شهرستان شهرستان سربيشه و بشرويه هرکدام يک مورد جديد شناسايي شد.
وي افزود: همچنين از ۳۹۱ تست سريع ۶۶ بيمار جديد مبتلا به کرونا شناسايي شد که مجموع موارد شناسايي جديد در شبانه روز گذشته در استان ۱۳۱ بيمار است.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند گفت: در حال حاضر ۲۲۷ بيمار با علائم تنفسي در بيمارستان‌هاي خراسان جنوبي بستري هستند که ۱۲۲ نفر کرونا مثبتند.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today