ايرنا/ مديرکل حفاظت محيط زيست فارس با اشاره به اينکه خشکسالي درياچه بختگان که نگراني‌هايي را درباره مرگ جوجه‌هاي فلامينگو را ايجاد کرده است، گفت: بنا بر نظر گروه‌هاي مشاور و متخصص از دانشگاه شيراز و صاحب‌نظران، انتقال آب به محل زادآوري اين پرنده آغاز شده و جابجايي جوجه‌ها در دستور کار است.

حميد ظهرابي، مديرکل حفاظت محيط زيست فارس اظهار داشت: مطالعات جوجه آوري فلامينگوها  توسط دانشگاه شيراز انجام شده و همه احتمالات و چالش‌هاي موجود در اين راه بررسي شده است، دراين زمينه، با تشکيل تيم مشاوره‌اي احياي فلامينگو متشکل از متخصصان اين گونه از سراسر کشور و با تهيه برنامه هاي مداخلات انساني با هدف کنترل پيامدهاي خشکي تالاب بر زاد آوري فلامينگو ها از ابتداي سال جاري موضوع خشکي بختگان و احتمال آسيب به جوجه فلامينگوها مورد پايش و بررسي قرار گرفته است.
مديرکل حفاظت محيط زيست استان فارس با بيان اينکه با تشکيل جلسه هماهنگي در اوايل ارديبهشت ماه ۱۴۰۰، تجربيات نجات بخشي سال هاي قبل و نتايج مطالعات و تصويب نهايي برنامه هاي پيشنهادي موضوع از ماههاي گذشته بررسي شده است افزود: کارشناسان و مشاورين و اعضاي سازمان هاي مردم نهاد با هدف تشريح و نهايي سازي برنامه ها و تهيه مقدمات اجرايي برنامه و تقسيم وظايف نيز بازديدهاي ميداني داشته‌اند.

آغاز عمليات انتقال آب به محل زيست فلامينگوها
ظهرابي با بيان اينکه عمليات اجرايي دو برنامه اصلي شامل انتقال آب از چاه‌هاي آب کشاورزي به محل زيست و مسير جابجايي فلامينگوها با شش کيلومتر لوله گذاري آغاز شده است ادامه داد : همچنين با حفر چاهک در  نزديکي محل تجمع جوجه ها و انتقال آب چاهک ها به سطح زمين با استفاده از لوله انتظار مي‌رود با اجراي اين برنامه ها تلفات جوجه فلامينگوها به حداقل ممکن برسد.
اين مقام مسوول با ياد آوري پيگيري ها انجام شده براي تامين حقابه بختگان در سال جاري و سالهاي گذشته افزود: در سال ۹۸ و ۹۹  حدود ۱۰۰ ميليون متر مکعب حقابه بختگان رهاسازي شده است و بعد از سال ۸۶، اين اولين سالهايي بوده که آب از محل رودخانه کر وارد تالاب بختگان شده است؛ بنابراين پيگيري استاندار فارس و سازمان حفاظت محيط‌زيست در گرفتن حقابه بختگان جاي تقدير دارد.

بارندگي در منطقه، حدود ۷۰ درصد نسبت به پارسال کاهش داشت
مديرکل حفاظت محيط زيست استان فارس همچنين گفت: امسال بارندگي در شهرستان استهبان نزديک ۷۰  درصد نسبت به سال قبل و  ۶۲ درصد نسبت به ميانگين بلند مدت کمتر شده است و در کل استان فارس  ۶۶ درصد کمتر از پارسال و ۴۵ در صد کمتر از ميانگين درازمدت بارندگي داشته است.

حقابه محيط زيست ۲۲ درصد افزايش يافت
ظهرابي ادامه داد:‌ خشکي و کم‌آبي بي‌سابقه‌اي در استان حاکم شده اما با اين وجود مسئولان مربوطه نسبت به پارسال، ۲۲ درصد حقابه محيط زيست را افزايش دادند و تداوم اين‌روند بيانگر اين است که به صورت پلکاني حقابه محيط زيست با کاهش مصرف  در ساير بخش ها به سمت حقابه واقعي که ميانگين ۶۵۰ ميليون مترمکعب در سال است حرکت مي‌کند. 

حساسيت مردم قابل ستايش است
مديرکل حفاظت محيط زيست استان فارس با تاکيد بر ارزش ها و کارکرد هاي تالاب بختگان در حفظ زيست بوم منطقه افزود: حساسيت مردم و دوستداران طبيعت سراسر کشور در حفظ فلامينگوها قابل ستايش است و مشارکت مردم محلي در حفاظت و احياي جوجه ها نيز تا کنون بسيار موثر بوده است.

آخرين خبر فارس در اينستاگرام :
https://instagram.com/fars.online