فارس/ رئيس شبکه بهداشت و درمان سرپل‌ذهاب گفت: تاکنون يک‌هزار و ۴۲۵ دُز واکسن سري اول در شهرستان تزريق شده و هنوز هم اين واکسيناسيون هم ادامه دارد.

شهرام روشني، رئيس شبکه بهداشت و درمان سرپل‌ذهاب امروز در جمع اصحاب رسانه در خصوص آخرين وضعيت کرونا در شهرستان سرپل‌ذهاب، اظهار داشت: شهرستان به لحاظ شيوع ويروس کرونا در وضعيت نارنجي قرار دارد و گروه‌هاي شغلي يک و دو مجاز به فعاليت هستند.
وي اشاره‌اي به واکسيناسيون عمومي کرونا در شهرستان داشت و افزود: از سوي وزارتخانه يک برنامه براساس چهار فاز براي دريافت کنندگان واکسن از نظر سن، بيماري‌هاي خاص و نوع شغل تعريف شده است.
رئيس شبکه بهداشت و درمان سرپل‌ذهاب گفت: در حال حاضر در فاز اول هستيم و تاکنون يک‌هزار و ۴۲۵ دُز واکسن سري اول در شهرستان تزريق شده و هنوز هم اين واکسيناسيون ادامه دارد.
وي ادامه داد: مراکز و درمانگاه‌هاي شهري و روستايي ما در اين زمينه فعال هستند که دو مرکز تجمعي هم بزودي به اين منظور براي جلوگيري از ازدحام راه‌اندازي مي‌شود.
روشني در پايان، خاطرنشان کرد: واکسيناسيون بدين معنا نيست که در صورت دريافت واکسن ديگر نيازي به رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي نيست، حتما بايد استفاده از ماسک، حفظ فاصله‌گذاري اجتماعي و عدم حضور در اجتماعات رعايت شود.


آخرين خبر کرمانشاه در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today