صدا و سیما/ رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان سنقر و کلیایی گفت: بدنبال انتشار کلیپی  در فضای مجازی که در آن ۴ نفر اقدام به حیوان آزاری کرده بودند، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

شهبازی، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان سنقر و کلیایی بیان داشت: این افراد در کمتر از ۲۴ ساعت از انتشار ویدئو، در روستای فیروزآباد سنقر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
وی خاطرنشان کرد: گونه‌های جانوری و حیات وحش بخشی از تنوع زیستی محسوب می‌شوند و با افرادی که دست به چنین اقداماتی بزنند به طور قاطعانه برخورد خواهد شد.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today