مهر/ دادستان مرکز گلستان از دستگیری یکی از ضاربان حمله به اعضای یک خانواده در یکی از روستاهای گرگان خبر داد.

سیدرضا سیدحسینی دادستان مرکز گلستان اظهارکرد: یکی از ضاربان حادثه قرن آباد گرگان با تلاش ماموران انتظامی دستگیر شد.
دادستان گرگان تاکید کرد: پیگیری قضایی و انتظامی برای دستگیری زودتر چهار ضارب دیگر ادامه دارد.
سیدحسینی گفت: از سه مصدوم حادثه دیروز هم دو نفر امروز از بیمارستان مرخص شده و فردی که با تبر مصدوم شده بود خوشبختانه با ثباتِ وضعیت عمومی به بخش منتقل شده است.
گفتنی است روز گذشته در یکی از روستاهای گرگان تعدادی از اوباش با حمله به اعضای یک خانواده که مسافر بودند یکی از آنها را با تبر مصدوم و روانه بیمارستان کردند.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today