مهر/ دادستان تهران گزارشی در خصوص کشف و شناسایی یک شبکه فساد سازمان یافته در شهرداری و شورای شهر لواسان ارائه داد و گفت: برای ۵۱ متهم این پرونده به اتهام ارتشاء و غیره کیفرخواست صادر شده است.

علی القاصی مهر دادستان تهران در جلسه شورای عالی قضائی با ارائه گزارشی در خصوص کشف و شناسایی یک شبکه فساد سازمان یافته در شهرداری و شورای شهر لواسان اظهار کرد: افرادی با سوءاستفاده از جایگاه قانونی خود در این مجموعه‌ها با صدور مجوز برای ساخت و سازهای مسئله‌دار و نادیده گرفتن تخلفات متعدد ساختمانی، نقش مؤثری در تغییر کاربری زمین‌ها و تجاوز به اراضی ملی داشتند.
وی با اشاره به صدور کیفرخواست برای ۵۱ متهم این پرونده به اتهام ارتشاء و وساطت در ارتشاء، پرداخت یا اخذ رشوه و تحصیل مال به نحو نامشروع و پولشویی، از ارجاع این پرونده به دادگاه کیفری تهران خبر داد و مجموع ارقام مربوط به این پرونده را بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت که پرونده برای برخی پرداخت‌کنندگان رشوه نیز مفتوح به رسیدگی است.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran