فارس/ استاندار البرز گفت: ۶ پروژه مهم در سطح استان البرز که در دولت تدبير و اميد کليد خورده است تا پايان عمردولت به بهره برداري خواهد رسيد، ورزشگاه ۶ هزار نفري انقلاب کرج از جمله اين پروژه‌ها است.

عزيزاله شهبازي، استاندار البرز اظهار کرد: به پايان دولت نزديک مي‌شويم و با مروري بر روند اقدامات مي‌توانيم مشاهده کنيم که در اين مدت اقدامات بزرگي جهت ارتقا زيرساخت‌هاي استان در حوزه‌هاي مختلف صورت گرفته است.
وي ادامه داد: در ۳ سال اخير پروژه‌هاي بزرگي در البرز به ثمر رسيد، که مدت‌ها مورد مطالبه و نياز مردم بود همچنين سرانه‌هاي بسياري در بخش‌هاي مختلف ارتقا يافت.
شهبازي اظهار کرد: اکنون نيز براساس دستور رئيس جمهور در حال اجماع پروژه‌ها و طرح‌ها هستيم و ۶ پروژه محوري در البرز احصا شد که آغاز آنها در اين دولت بوده و بيشترين پيشرفت خود را به‌ويژه در ۳ سال اخير داشته‌اند.
استاندار البرز افزود: پروژه‌هاي بيمارستان يون درماني و ورزشگاه ۶ هزار نفري انقلاب کرج، قطار شهري و کنارگذر شمالي کرج، راه هشتگرد ـ طالقان که ۲ دهه پيش آغاز شده بود، بيمارستان فرديس و ساختمان آب و خاک که بايد تا پايان کار دولت مورد بهره برداري قرار گيرند.
وي گفت: در اين راستا منطقه ۲ آزادراه تهران ـ شمال و افتتاح اولين پست برق ۴۰۰ کيلوولت البرز در باغستان کرج نيز در دستور کار قرار دارد؛ طرح‌هاي اقتصادي بسيار مهمي نيز وجود دارند که براي اين امر نيز هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته است.

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday