نماد آخرین خبر

۱۵ زندانی جرایم غیرعمد اسفراین آزاد شدند

منبع
ايرنا
بروزرسانی
۱۵ زندانی جرایم غیرعمد اسفراین آزاد شدند

ايرنا/ فرماندار اسفراين گفت: ۱۵ زنداني جرايم غيرعمد اين شهرستان خراسان شمالي با ميزان بدهي ۲۳ ميليارد ريال و با کمک نيکوکاران از زندان در ۲ ماه گذشته آزاد شدند.

مهدي کرامتي، فرماندار اسفراين اظهار کرد: نيکوکاران اسفرايني سه ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال در جشن گلريزان آزادي زندانيان جرايم غيرعمد کمک کردند.
وي افزود: علاوه بر مبلغ جمع آوري شده براي آزادي زندانيان جرايم غير عمد با تلاش مددکاران اجتماعي مابقي بدهي توسط شکات بخشيده شد.
کرامتي با قدرداني از استقبال نيکوکاران از گلريزان آزادي زندانيان جرايم غيرعمد در شهرستان بيان کرد: اين ميزان کمک آنها براي آزادسازي زندانيان جرايم غيرعمد در مقايسه با سال هاي گذشته از رشد خوبي برخوردار بود که صنايع شهرستان هم با وجود تنگناهاي اقتصادي از جشن گلريزان استقبال خوبي کردند.
فرماندار اسفراين عنوان کرد: از ۱۸ زنداني جرايم غير عمد در شهرستان ۱۵ نفر با کمک نيکوکاران در جشن گلريزان آزاد شدند و سه نفر ديگر نيز با بدهي حدود ۱۰ ميليارد ريال در انتظار کمک نيکوکاران هستند.
وي افزود: اگر سه ميليارد از مبلغ فوق هم با مشارکت نيکوکاران فراهم شود با تخيف و رايزني که  با افراد انجام مي شود مي توان  اين سه زنداني غير عمد شهرستان را نيز آزاد کرد.
کرامتي بيان کرد: جشن گلريزان آزادي جرايم غير عمد اسفراين به دليل شرايط کرونايي به صورت مجازي در چند مرحله از ظرفيت کمک نيکوکاران حوزه هاي مختلف استفاده شد.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today