ايرنا/ زينب دختري ۲۲ ساله اهل روستاي سزار دزفول به دليل عقرب زدگي و اطلاع رساني ديرهنگام به اورژانس جان باخت تا بار ديگر توجه‌ها به بخش محروم شهيون جلب شود. 

عقرب ساعت چهار صبح دختر ۲۲ ساله سزاري را نيش مي‌زند؛ پدر معلول اين دختر براي اطلاع‌رساني موضوع به مراکز بهداشتي درماني تلاش مي‌کند؛ تلاشي نافرجام چراکه خطوط آنتن نمي‌دهند.
دختر بي‌پناه از درد به خود مي‌پيچد و اهل منزل ۱۱ صبح موفق به تماس با مرکز بهداشت باغچه‌بان شهيون مي‌شوند و ماجرا را توضيح مي‌دهند.
عموي دختر مي‌گويد ساعت ۱۱ موضوع را به اطلاع مرکز بهداشت رسانديم ولي ساعت ۱۷ آمبولانس به روستاي ليوس رسيد؛ با توجه به مسير ناهموار آمبولانس اعلام کرد تحويل بيمار از مقابل منزل در روستاي سزار ممکن نيست، به ناچار اهالي دختر ۲۲ ساله را به آمبولانس در ۹ کيلومتري روستا تحويل دادند.
حميد اسماعيلي سزاري با بيان اينکه آمبولانس اقدام درماني لازم را حين حرکت به سمت بهداشت باغچه بان انجام نداده است، مي‌افزايد: وقتي به بهداشت باغچه بان رسيديم هم کاري از پيش نبرديم چراکه گفتند بيمار بايد به بيمارستان بزرگ دزفول منتقل شود.
در نهايت طبق گفته عموي اين دختر، بيمار عقرب گزيده توسط بردار ۱۸ ساله‌اش با موتورسيکلت از بهداشت باغچه‌بان به بيمارستان بزرگ دزفول منتقل مي‌شود ولي افسوس که زمان گذشته و زهر در تمام بدن دختر بيچاره پخش شده است. 
دختر ۲۲ ساله به دليل اطلاع رساني ديرهنگام جان مي‌بازد اگرچه عموي دختر مي‌گويد موضوع از طريق قضايي توسط خانواده‌اش در حال پيگيري  است.
موضوع از اورژانس شهرستان دزفول پيگيري مي‌شود که مي‌گويند هيچگونه کوتاهي درخصوص اين ماموريت صورت نگرفته، با اين وجود پرونده اين بيمار توسط کميسيون پزشکي بيمارستان بزرگ دزفول در حال بررسي‌ است و به دستور رئيس دانشگاه علوم پزشکي دزفول، تمام زواياي ماموريت بررسي خواهند شد.
رضا پورآيين، رييس مرکز بهداشت دزفول نيز درخصوص نحوه عملکرد بهداشت در اين مورد با بيان اينکه تزريق پادزهر عقرب طبق دستورالعمل وظيفه بهداشت نيست، مي‌گويد: گزش‌ها يک موضوع اورژانسي هستند و بيماران بايد در کمترين زمان ممکن به مراکز درماني منتقل شوند.
بنا به گفته او هنگام گزش‌ها، بايد قبل از گذشت ۶ ساعت نسبت به تزريق پادزهر اقدام شود؛ خبردهي و اطلاع رساني درخصوص اين مورد دير انجام شده و کاري از پرسنل بهداشت هم برنمي‌آمد.
خدمات رساني به چنين مناطقي به دليل سخت گذر بودن آنها دشوار است که انتظار مي‌رود براي اين مشکل چاره انديشي شود.
محسن ارجمنديان، مدير مخابرات دزفول درباره آنتن دهي ضعيف اين منطقه مي‌گويد: اهالي روستاي سزار از تلفن شبکه همراه استفاده مي‌کنند که پوشش برخي نقاط به علت کوهستاني بودن، دشوار است و اهالي براي تماس بايد به نقاطي بروند که شبکه بهتر آنتن مي‌دهد. 
ايجاد جاده دسترسي بهتر براي اين منطقه اهميت دارد چه بسا اگر مسير هموار بود اهالي مجبور نبودند مسير ۹ کيلومتري روستاي سزار تا جايي که آمبولانس مستقر بود را پياده طي کنند و بيمار زودتر به آمبولانس مي‌رسيد.
اورژانس هوايي دزفول براي رسيدگي به موارد اورژانسي مناطق سخت گذر نيز فعال است ولي معلوم نيست چرا در مورد عقرب زدگي اين دختر مورد استفاده قرار نگرفته است.
بيش از ۷۰ درصد وسعت شهرستان دزفول را بخش‌هاي سخت گذر و کوهستاني دزفول تشکيل داده که اهالي آن از کمبود امکانات رنج مي‌برند.
 
  
  

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today