صدا و سیما/ میانگین شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان با ۱۰۱ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بنا بر اعلام سامانه آنلاین پایشِ شاخص کیفیت هوا، میانگین شاخص کیفی هوا در خیابان پروین با ۱۵۶ AQI ناسالم برای عموم است.
همچنین امروز شاخص کیفی هوای بزرگراه خرازی ۱۴۰، خیابان رودکی ۱۱۵ و سگزی با ۱۰۷ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و بالاتر از ۳۰۰ خطرناک است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today