باشگاه خبرنگاران/ بخشدار مرکزی منوجان گفت: با تلاش نیروی‌های مردمی و پایگاه امداد و نجات جسد مرد مقنی که دیروز عصر بر اثر ریزش چاه محبوس شده بود، پیدا شده است.

جواد حاجبی، بخشدار مرکزی منوجان اظهار کرد: با تلاش نیروی‌های مردمی و پایگاه امداد و نجات جسد مرد مقنی که دیروز عصر بر اثر ریزش چاه محبوس شده بود، پیدا شد.
وی افزود: با تلاش نیرو‌های پایگاه امدادی و نیرو‌های محلی بامداد امروز توانستند جسد مرد چاه کن را پیدا کنند.
حاجبی تصریح کرد: به علت نبود تجهیزات مناسب، جسد این فرد هنوز از چاه بیرون آورده نشده است و بین دو تخته سنگ گیر کرده است که کار بیرون آوردن جسد را با مشکل مواجه کرده است.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar