باشگاه خبرنگاران/ هواشناسی قم آسمانی صاف برای امروز دوشنبه هفدهم خرداد ماه ۱۴۰۰ در استان پیش بینی کرده است.

بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی و پیش‌یابی، هواشناسی قم آسمانی صاف برای امروز دوشنبه هفدهم خرداد ماه ۱۴۰۰ در استان پیش بینی کرده است.
سرعت باد: ۴ متر بر ثانیه، ۱۴ کیلومتر بر ساعت
نم نسبی: % ۱۹
دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر
بارندگی ۲۴ ساعت گذشته: صفر میلیمتر
(از ساعت ۰۶ گرینویچ دیروز تا ساعت ۰۶ گرینویچ امروز)
بیشینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۴۳° c
کمینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: -.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday