صاحب نیوز/ در حالی که برداشت گل محمدی در خواستگاه این گیاه ارزشمند یعنی کاشان و نقاط اطراف آن به اتمام رسیده است، غنچه‌های این گل در مزارع شهرستان‌های غربی و کوهستانی استان مانند فریدونشهر اکنون باز و آماده برداشت شده است. موضوعی که می‌تواند یک فرصت برای بازار کشاورزی و صنایع وابسته آن در استان تلقی شود.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today