رکنا/ مدیرکل مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه، هرگونه خودسوزی در محل ساختمان شماره دو این اداره کل را تکذیب کرد.

مسعود شریفی، مدیرکل مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه در کرمانشاه اظهار داشت: سه کارگر که حقوق آنان توسط شرکت تعاونی که در آن مشغول بکار اند پرداخت نشده است که عدم پرداخت این حقوق هیچ گونه ارتباطی با مسکن و شهرسازی ندارد.
وی افزود: امروز این سه کارگر با مراجعه به محل ساختمان شماره دو مسکن و شهرسازی تهدید به خودسوزی کرده اند که با حضور نیروهای آتش نشانی، اورژانس و پلیس و صحبت با آنان این ماجرا بدون وقوع هرگونه اتفاقی ختم شد.
مدیرکل مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه در پایان گفت: خبر خودسوزی این کارگردان که توسط برخی از رسانه ها منتشر شده کذب محض است.
همچنین سهیلی مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار رکنا درخصوص این ماجرا گفت: سه کارگر امروز در محل ساختمان شماره دو مسکن و شهرسازی اقدام به تهدید خودسوزی کرده اند که در همان لحظه اولیه همکاران ما در محل حاضر شدند.
وی افزود: هیچ گونه خودسوزی در محل این اداره صورت نگرفته است و خبر خودسوزی که توسط برخی از رسانه ها منتشر شده کذب است.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today