رکنا/ امروز دوشنبه 17خرداد ماه 1400 قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی و بازار آزاد اعلام شد.

قیمت فروش دلار در بازار آزاد 24 هزار 150تومان و قیمت فروش یورو 29 هزار و 375 تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی بانکی
صرافی ملی ایران قیمت دلار و قیمت یورو امروز دوشنبه 17 خرداد ماه را اعلام کرد. بر این اساس قیمت دلار برای خرید 22 هزار و 975 تومان و قیمت فروش دلار در این صرافی 23 هزار و 439 تومان تعیین شد. همچنین قیمت خرید یورو در صرافی ملی 28 هزار و 32 تومان و قیمت فروش یورو 28 هزار و 599 تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در بازار آزاد
در بازار آزاد قیمت خرید دلار 24 هزار و 50 تومان و قیمت فروش دلار 24 هزار و 150تومان تعیین شد. همچنین قیمت خرید یورو در بازار آزاد 29 هزار و 225 تومان و قیمت فروش یورو 29 هزار و 375 تومان ارزش گذاری شده است.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran