فارس/ با حکم دکتر آهنگران مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، عبدالنبی شرفی بعنوان سرپرست جدید شرکت عمران، آب و خدمات کیش منصوب شد.

جعفر آهنگران مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در حکمی عبد النبی شرفی را به عنوان سرپرست جدید شرکت عمران، آب و خدمات منصوب کرد.
در حکم جعفر آهنگران خطاب به شرفی آمده است: نظر به تجارب و سوابق ارزنده، آشنایی به امور شهری و عمرانی بدین‌وسیله جنابعالی را به عنوان سرپرست جدید شرکت عمران، آب و خدمات بر می گزینیم. انتظار می رود با همراهی و تشریک مساعی فعالانه همه بخش‌های درون و برون سازمانی، جزیره زیبای کیش بیش از گذشته، شاهد توسعه کمی و کیفی خدمات شهری و افزایش سطح امور رفاهی و تفریحی باشد.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today