کرمان نو/ چایخانه‌داران و سفره‌خانه داران کرمانی امروز در اعتراض به تعطیلی کسب‌وکار خود و ضرر و زیان ناشی از آن مقابل استانداری جمع شدند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar