فارس/ مدیر خبرگزاری فارس اصفهان و نامزد منتخب مجمع نیروهای انقلاب اسلامی اصفهان برای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان، باوجود وجود منع قانونی و سازمانی و برای پرهیز از شائبه‌های تبلیغاتی همزمان با شروع رسمی تبلیغات انتخاباتی از مسؤولیت خود استعفا داد.

علی صالحی، مدیر خبرگزاری فارس اصفهان و نامزد منتخب مجمع نیروهای انقلاب اسلامی اصفهان برای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان، باوجود وجود منع قانونی و سازمانی و برای پرهیز از شائبه‌های تبلیغاتی همزمان با شروع رسمی تبلیغات انتخاباتی از مسؤولیت خود استعفا داد.
بعد از قطعی شدن حضور علی صالحی در فهرست نهایی مجمع نیروهای انقلاب برای انتخابات شورای شهر اصفهان، وی رسما با اخذ مرخصی از ادامه حضور در رسانه اجتناب کرد و همزمان با شروع رسمی تبلیغات، به منظور جلوگیری از هرگونه شائبه تبلیغاتی و استفاده از امکانات خبرگزاری از مسؤولیت دفتر خبرگزاری فارس در استان اصفهان استعفا داده است.
متن استعفا به شرح زیر است:
جناب آقای پیام تیرانداز مدیر عامل محترم خبرگزاری فارس
باسلام و احترام
به استحضار می‌رساند، با توجه به آرای اعضای محترم مجمع نیروهای انقلاب اسلامی اصفهان به اینجانب جهت حضور در فهرست نهایی این مجمع برای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر، باوجود آنکه از یک ماه گذشته تاکنون ستاد انتخابات خبرگزاری فارس اصفهان به منظور کمک در جهت ایجاد شور و نشاط انتخاباتی و تحقق مشارکت حداکثری فعالیت خود را با حضور سایر همکاران آغاز کرد و اینجانب نیز در هیچ کدام از فرآیندها و جلسات حضور نداشته و از زمان قطعی شدن حضورم در فهرست نهایی مجمع نیروهای انقلاب در مرخصی هستم. لیکن به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه تبلیغاتی و خدای ناکرده گمانه استفاده از امکانات خبرگزاری به نفع شخصی، استعفای خود از مسؤولیت خبرگزاری فارس استان اصفهان را تقدیم می‌دارم.
باوجود فعالیت منسجم و موثر همکاران دفتر اصفهان، خواهشمند است به منظور اداره امور و معطل نماندن ماموریت‌های خبرگزاری تدابیر لازم را مبذول فرمایید.
از حسن همکاری و اعتماد جنابعالی و همه مدیران محترم سپاسگزارم.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today