ایرنا/ رئیس ستاد انتخابات هرمزگان گفت: شهرستان های حاجی آباد با ۷۹.۶۰ درصد، جاسک با ۷۴.۵۹، رودان با ۷۱.۳۲ بیشترین مشارکت در بین شهرستان‌های استان را تا این ساعت به خود اختصاص داده اند.

علی رئوفی، رئیس ستاد انتخابات هرمزگان اظهار کرد: شمارش آرا در هرمزگان همچنان ادامه دارد، مجموع آرای مأخوذه ۶۹۱ هزار و ۴۰۷ رای تاکنون که نشان از میزان مشارکت ۵۸.۱۱ درصد دارد.
وی ادامه داد: از مجموع ۲ هزارو ۳۰۲ صندوق،  یک هزار و ۸۰۲ صندوق شوراهای شهر و روستا شمارش شده و  از مجموع یک هزار و ۵۵۶ شعبه تعداد ۵۳ شعبه ریاست جمهوری در هرمزگان باقی مانده است.
به گفته رئوفی از ۱۹۳ صندوق در بندرعباس تعداد ۲۲ صندوق نیمه مکانیزه بوده  و میزان مشارکت در شهرستان بندرعباس تاکنون ۵۰.۲۱ درصدثبت شده است.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today