اتحاد خبر/ شنیده های اتحاد خبر حاکی است افراد زیر به عنوان اعضای اصلی شورای شهر شبانکاره توسط مردم انتخاب شدند.

نتیجه انتخابات شورای شهر شبانکاره به شهر ذیل است:
1- یحیی اسماعیلی 1406 رأی
2- ابوالفضل حاجی پور 1394رأی
3- فرشاد کرمی 1371 رأی
4- محمد دهدشتی 1147 رأی
5- حسین رضوانی 1091 رأی

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar