اتحاد خبر/ نتیجه غیر رسمی شمارش آرای انتخابات شورای شهر کنگان اعلام شد.

نتیجه غیر رسمی شمارش آرای انتخابات شورای شهر کنگان در ادامه آمده است.
طبق شنیده‌ها:
▪️محمد اسماعیلی
▪️ الیاس محمدی
▪️فاطمه دیانی
▪️ابوذرحسین پور
▪️اصغر پاریابی
▪️خلیل غلامی
▪️اسماعیل ایدانی
به ترتیب بیشترین آرا را در شهر کنگان کسب کردند.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar