ايسنا/ استاندار البرز از حضور ۴۲ درصد واجدين شرايط پاي صندوق‌هاي راي خبر داد و گفت: البته در اين ميان بايد در نظر داشت که بخش بزرگي از جمعيت استان مهاجر هستند و تعداد زيادي از آنها براي راي گيري در استان‌هاي خود محل تولد خود حضور يافتند.

عزيزاله شهبازي، استاندار البرز اظهار کرد: يک ميليون و ۷۸۰ هزار و ۱۸۰ نفر واجد شرايط راي دادن در البرز بودند که از اين ميان ۷۳۳ هزار و ۱۷۰ نفر راي خود را در صندوق‌هاي رأي انداختند.
وي ادامه داد: بر اين اساس طبق برآوردهاي صورت گرفته بيشترين مشارکت در شهرستان تازه تاسيس چهارباغ ثبت شده است.
شهبازي گفت: ميزان مشارکت در شهرستان‌هاي کرج ۳۲ درصد، فرديس ۶۱ درصد، نظرآباد ۵۳ درصد، اشتهارد ۴۸ درصد، طالقان ۱۰۵ درصد، چهارباغ ۱۳۷ درصد و ساوجبلاغ ۴۵ درصد بوده است.
استاندار البرز
 افزود: انتخابات امسال در ۸۳۱ شعبه نيمه مکانيزه و ۵۳۱ شعبه کلانشهر کرج به صورت تمام مکانيزه برگزار شد.

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday