دیارجنوب/ با اتمام شمارش آرای انتخابات، منتخبان شورای شهر برازجان مشخص شدند.

با پایان شمارش آرا در شهر برازجان، محراب بنافی با هشت هزار و ۲۹۲ رأی، سید عبدالمحمد کاظمی با ۶ هزار و ۴۲۲ رای، حسین بی باک با ۶ هزار و ۲۷۸ رأی، وحید مصدق با ۶ هزار و ۲۱۸ رأی، ارسطو قائدی برازجانی با پنج هزار و ۴۷۹ رأی، مهدی بهبهانی با چهار هزار و ۷۳۱ رأی و مسیب غریب زاده با چهار هزار و ۲۱۸ رأی به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar