نصیر نیوز/ مامورین نیروی انتظامی چاراویماق گفت: حین گشت زنی مقادیر زیادی البسه و اسپری اصلاح خارجی به ظن قاچاق از یک دستگاه اتوبوس کشف کرده و جهت رسیدگی به اداره تعزیرات هشترود ارسال کردند.

سیداحد یوزباشی، مامورین نیروی انتظامی چاراویماق اظهار کرد: مامورین نیروی انتظامی چاراویماق حین گشت زنی مقادیر زیادی البسه و اسپری اصلاح خارجی به ظن قاچاق از یک دستگاه اتوبوس کشف کرده و جهت رسیدگی به اداره تعزیرات هشترود ارسال کردند.
وی افزود: بر همین اساس شعبه با بررسی موضوع و اخذ اظهارات متهم و انجام اقدامات لازم قانونی با توجه به محرز شدن قاچاق کالاهای مزبور پرونده را مورد رسیدگی قرار داد.
یوزباشی ادامه داد: با توجه به دفاعیات بلاوجه متهم و عدم ارائه مدارک مثبته دال بر قاچاق نبودن کالا، متهم علاوه بر ضبط اجناس به پرداخت ۵۳۵ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today